پودر زكام گرم‏ دکتر کردافشاری

پودر زكام گرم‏ دکتر کردافشاری

خواص دارو

نافع براى نزله‏هاى گرم و گلودردهاى گرم؛ مناسب براى تبريد و تغليظ ملايم ترشحات دماغ؛ تعديل كننده داروهاى گرم.

اجزای دارو:

عنّاب، سپستان، تاجريزى (مكد 5/ 1 واحد)؛ به‏دانه (1 واحد)؛ گل بنفشه، نيلوفر آبى، خبازى، شاه‏تره، برگ كاسنى (2 واحد).

همه اجزا را نيم‏كوب كرده در ظرف در بسته نگهدارى كنند.

براى هر بار مصرف (هر 8 ساعت)، يك قاشق غذاخورى از پودر را در يك و نيم ليوان آب به مدت 10 دقيقه با حرارت ملايم بجوشانند تا يك ليوان از آن باقى بماند. سپس، دارو را صاف كرده و تا گرم است ميل كنند.