ارتباط جسم و روح در طب سنتی

ارتباط جسم و روح در طب سنتی

قبل از شروع بحث باید بدانیم که وقتی در کتب تاریخی تحقق می کنیم به اینجا می رسیم که منشاء علم طب، الهی و وحیانی است و سیر اطبای نخستین و انبیایی الهی باز می گردد که آنان به شاگردانشان آموخته و آن ها نیز این علم را ترویج کرده اند؛ البته ما نمی گوییم که همه شئون طب، الهی است بلکه حرفمان این است که ریشه و مبداء این علم، الهی است و گرنه باید گفت که اصول طبی به سه دسته تقسیم می شوند:

1- یا از طریق وحی به انبیاء ابلاغ شده اند.

2- یا به صورت تجربه و توسط حکما و اطباء کشف شده اند.

3- یا توسط دانشمندان در آزمایشگاه ها به نتایج علمی و طبی دست یافته اند.

و دیگر اینکه مگر می شود خداوندی که ما را در دنیا خلق نموده و دنیا را پلی به سوی رسیدن به سعادت و کمالات اخروی قرار داده است راه و روش زندگی برای ما نفرستاده باشد؟!

البته خداوند متعال شریعت را مقدسه را که حافظ جان و روح آدم است را به طریق پیامبران فرستاده است ولی باز مگر می شود خداوند برای روح و جان ما برنامه داشته باشد و برای بدن و جسم ما که مَرکَبِ این روح است دستورالعمل نفرستاده باشد؟ گرچه همه ما به این حقیقت اذعان داریم که خداوند در حکمت، تمام و فوق تمام است لذا همه کارهایش روی علم و حکمت است، پس باید پس از خلق با دستورالعمل درست زندگی کردن را نیز برای ما فرستاده باشد که این کار را نیز کرده است و شریعت حقه الهیه عامل سلامتی روح و طب الهی عامل و حافظ سلامتی جسم است تا جسم و روح توأمان می یابیم به کمالات برسند که این یکی بدون دیگری در ادامه حیات موفق نخواهد بود و ما در این کتاب درصدد این هستیم که در حد وسع این کتاب و فهم خودمان تطبیق دین الهی و طب را نشان دهیم و این حقیقت برسیم که راه سیر کمال سلامت روح و جسم را می خواهد و هدف از طب را می توان سلامت جسم و سپس سلامت روح دانست.

همانطور که اشاره کردیم مبدأ علم طب الهی است لذا در این طب به ارتباط جسم با روح توجه خاصی شده است که با عمل به اصول طبی می توان در عین اینکه جسمی سالم داشت از روحی معتدل و سالم برخوردار بود.

طبق کتب حکمای اسلام به اثبات رسیده است که ما انسان ها علاوه بر جسم مادی دارای شئون مجرد از ماده نیز هستیم که احکام خاص خودشان را دارند و به عالم ماده به ظاهر کاری ندارند اما باید دانست که عالم ماده و جسم ماده تأثیر فوق العاده بر روی روح مجرد از ماده ما می گذارد و می تواند تغییرات شگرفی در آن ایجاد نماید لذا عمل به اصول طبی می تواند تا حدی ضامن سلامتی روح نیز باشد.

و از آن جنبه نیز چون روح انسان قوی تر از جسم اوست لذا در جاهایی می تواند تأثیرات شگرفی بر روی جسم گذارده که حتی با تلقین و قدرت خود شخص می توان سرطان را درمان نمود و یا با تلقین منفی می توان به یک نفر سرطان را القا کرد و هنر طب سنتی و اسلامی در این است که به مناسبت میان جسم و روح و ارتباط آن ها توجه دارد و می داند که این دو بدون دیگری نمی تواند سلامت کامل خود را بیابد و اصلاً  اصلی در طب هست که هر چه انسان به خداوند عالم تقرب بیابد سالمتر می گردد و به اعتدال مزاجی او افزوده می شود و بر سلامتی و عمر او افزوده می گردد.

نویسنده: جناب آقای ابوالفضل تقیان

نظرات (1)

تست

متن تستی