تدابیر قوه باه آقایان از منظر دکتر کردافشاری

تدابیر قوه باه آقایان از منظر دکتر کردافشاری

پرهیزات:

سرکه، ترشیجات، لبنیات مخصوصاً (ماست)، پنیر، کافور (خوردنی و بو کردنی)، شکوفه سنجد (خوردنی و بو کردنی)، اعتیاد و سیگار، نگاه کردن به تصاویر و فیلم‌های ناشایست، کاهو، خشخاش، خرفه، خیار، لیمو ترش، کیوی، بو کردن عطرهای سرد (مانند گل سرخ و…) گشنیز، کرفس، زرشک، سیب ترش و…

این مواد باعث کم شدن میل وتوان جنسی و عدم تولید منی و ضعیف شدن نطفه می‌شوند.

کاهو و کاسنی (البته برای افراد صفراوی (گرم وخشک) باعث افزایش منی می‌شود) خشخاش، طرخون، تخم گشنیز و تخم کاهو، زنیان ونشاسته عامل کاهش منی، حجامت زیاد، ترشیجات، سرکه، غم و اندوه

توصیه‌ها:

زرده تخم مرغ با پیاز و جوز هندی یا کندر و کره محلی گاوی

چهار مغزها (بادام، پسته، فندق، گردو) با عسل. (حتماً مغزها خام باشند).

شیربرنج، ورق طلا و نقره، مربای شقاقل، مربای زنجبیل، مربای هویج، خوردن خامه با عسل (با احتیاط به خاطر چربی زیاد)، آبگوشت، کله پاچه، معجون الثوم، معجون خبث الحدید، قرص خونساز (آیرون پلاس)، حلواهای گرم که گردو و شیر، 4 مغزها باشد بهتراست، خوردن غذاهای تند و تیز در صورت نبودن منع- غذاهایی که تولید خون خوب کنند مانند (انجیر، توت، گوشت پرندگان هوایی و …. روغن حیوانی، خوردن ماهی‌های گرم آبی با روغن بریان شده، خوردن شلغم، خرما با شیر گاو یا گوسفند، خوردن مومیایی با عسل، مربای به، گلقند و ….

«دواء الترنجبین (حکیم علوی خان)»

چهل درم ترنجبین (هر درم 3 گرم است) در 1 رطل (حدود 3 لیوان) شیر تازه گاوی ریخته و روی شعله ملایم گذاشته تا منعقد شود (به قوام آید) سپس 10 درم ثعلب مصری ساییده به آن اضافه کرده و روزی 2 بار صبح ناشتا و شب قبل خواب میل نمایید.

نسخه‌های زیر مقوی نطفه ومقوی میل جنسی هستند وباعث افزایش منی می شوندوجهت پسرزایی و رفع نازایی نیز استفاده می‌شود. (هر جا از + استفاده شده است به معنای تر کیب شدن ادویه ومواد است)

خوردن این نسخه‌ها و استفاده از ای نادویه در غذا در چند هفته قبل از انعقاد نطفه مفید است

نسخه های دم دستی و پر مصرف

,، نعناع، زنجبیل، فلفل،، دارچین، پیاز،،، سبزی شاهی،، دارچین،، آویشن، هویج و تخم آن، شلغم و تخم آن.

شیر+شکر+برنج افزایش دهنده‌ی میل جنسی و مولد منی است.

پیاز را در روغن حیوانی سرخ کرده و تخم مرغ در آن بشکنند و قدری ادویه، زنجبیل ودارچین به آن اضافه کنند. تخم مرغ حتماً باید عسلی باشد.

بابونه، فندق، انجیر، گردو، عسل،

مرغ وخروس ومشتقات آن بسیار مفید است.

زرده تخم مرغ بارور+پودر نخود، کوکو درست کرده بعنوان غذا مصرف شود. ادویه ذکر شده در بالا به آن افزوده شود.

(مربای شکوفه سیب) (انجیر+گردو)

تخم شاهی+زرده تخم مرغ نیم برشت

کندر+زرده تخم مرغ نیم برشت

فندق+عسل یا شکر

شکوفه بادام شیرین محرک قوه مردان وقاطع قوه زنان

بوزیدان+اسارون+ تخم انجره+خولنجان+قدومه شیرازی آسیاب شود باعسل معجون بسازید.

(فندق+انیسون) بوزیدان خولنجان، اسفند، زعفران تخم انجره یونجه وتخم آن

(کنجد+بزر کتان)(عسل+آب باران). (ارده+عسل)

تخم انجره+شیر گوسفند+تخم کرفس درافزایش قوه‌ی جنسی مجرب است.

نسخه‌های زیر مجرب وبسیار قوی هستند

گوسفند نر+دنبه+پیاز + دارچین یا زنجبیل

زرده تخم مرغ نیم برشت+ خولنجان یا دارچین، زعفران، زنجبیل، فلفل

همه‌ی تخم ها مانند:  تخم شلغم، تخم شاهی، تخم هویج، تخم یونجه، تخم خربزه، تخم کرفس، کنجد آسیاب کنند وبا عسل معجون سازند.

(گوشت ماهی+خولنجان یا دارچین، زعفران، زنجبیل، فلفل)

(خولنجان+زنجبیل+پسته)

آرد گندم مطبوخ با شکر وبادام

(مربای هویج با عسل+ دارچین یا زنجبیل) (خرما+شیر+دارچین)

(روغن سیاهدانه+ روغن زیتون+کندر) به اعضای تناسلی مالیده شود. روغن سیاهدانه به تنهایی نیز بسیار مفید است. مالیدن روغن سیاهدانه بر کمر واعضای تناسل بسیار مقوی قوه جنسی است.. (مربای گردو باعسل)

آب منقوع نخود+عسل

آبگوشت گنجشگ تأثیر عجیبی در افزایش میل جنسی و قوت نطفه دارد.

نکته:

باید فاصله دو جماع در موقعی که قصد بچه دار شدن دارید طوری باشد که شهوت بسیار شدت گیرد و نعوظ کامل و با اندک تماس و غمزی شبق کامل شود تا نطفه قوی شود مثلاً اگر در حالت عادی 3 شب یکبار جماع صورت می‌گیرد به هفته ای یکبار برسد. در ضمن دقت داشته باشید که فاصله انقدر زیاد نشود که طبیعت بدن قوه جنسی را فراموش کند.

بهترین شکل جماع برای بارداری حالتی است که زن روبه بالا بخوابد و مرد بین دو پایش قرار گیرد دراین حالت نطفه در قعر رحم قرار می‌گیرد. در چند روز اول بعد از انعقاد نطفه زن نباید حرکات شدید داشته باشد چون نطفه خوب مستقر نشده و استحکام پیدا نکرده است.

ملاعبه کامل باید صورت گیرد.

بسم الله گفتن موقع جماع بسیار توصیه شده است

در مواقع نباید جماع کرد :شب چهارشنبه و شب اول و وسط و آخر ماه قمری زمانهای قمر در عقرب[1]

 

[1] در هر ماه سه روز قمر در عقرب قرار دارد که در تقویم‌های نجومی درج است.