تدابير برطرف کردن بوي بد دهان از منظر دکتر کردافشاری

تدابير برطرف کردن بوي بد دهان از منظر دکتر کردافشاری

از ديدگاه طب جديد مهم ترين علل بوي بد دهان، عدم رعايت بهداشت دهان و دندان ، پوسيدگي و عفونت دندان ها و لثه ها و بيماري هاي گوارشي از جمله ريفلاكس معده به مري است.

از منظر طب سنتي شايعترين علل بوي بد دهان عبارتند از:

 1. حرارت بالايي كه در معده ايجاد شود و بر رطوباتي كه در معده و حلق و اطراف دندان ها وجود دارد استيلا يابد و اين رطوبات را فاسد گرداند. اين نوع بوي بد با گرسنگي تشديد و با خوردن غذا كمتر مي شود.
 2. اخلاط نامناسب مانند صفرا يا بلغم عفن در معده تجمع يابند و بخارات ناشي از آنها باعث ايجاد بوي بد دهان شود. اين علت نيز با بيماريهاي گوارشي ذكر شده از ديدگاه طب جديد قابل تطابق است.
 3. عفونت لثه و دندانها و پوسيدگي و فساد رطوبات آنها
 4. مواد و رطوبات فاسدي كه از دماغ (مغز) به سمت دهان و لثه ها مي آيند و به دليل ضعف لثه ها در اين محل تجمع يافته و بوي نامناسب ايجاد مي كنند.
 5. عفونت و بيماري هاي ريوي.

براي برطرف شدن بوي بد دهان چه بايد كرد؟

 1. رعايت بهداشت دهان و دندان و اصول حفظ صحت دندان ها از مهم ترين نكات است. با مسواك زدن مرتب و درمان پوسيدگي ها و عفونت هاي دندان ها و لثه مي توان به اين مهم دست يافت. از منظر طب سنتي، راه هايي نيز براي تقويت دندانها و لثه وجود دارد:
 • ماليدن پوست گردوي تازه بر بن دندان ها، آنها را تقويت مي نمايد.
 • درصورتيكه مخلوط عسل و سركه ماهي 4-3 بار با انگشت بر روي دندان ها و لثه ماليده شود، باعث سفيد شدن دندان ها، پاكسازي چرك از لثه و روئيدن گوشت جديد بر لثه مي شود.
 • ماليدن مخلوط عسل و نمك بر لثه و دندان ها، مانع بروز زخم هاي دهاني و آفت شده و دندانها را سفيد مي كند.
 • ماليدن جوشانده گلنار و مورد در سركه بر لثه در تقويت آن موثر است به خصوص اگر به جوشانده مذكور كمي شيره انگور هم اضافه شود.
 • جويدن كندر نيز لثه را محكم مي كند.
 • از مصرف شيريني جات و ادويه جات و غذاهاي تند به ميزان زياد پرهيز نمود.
 • كساني كه در معده شان خلط صفراي متعفن وجود دارد و معمولاً دچار تلخي دهان و غثيان و بي اشتهايي هستند، بايد از شربت هايي مثل شربت انار، شربت زرشك، سكنجبين و نيز تخم اسفرزه خيسانده در آب استفاده نمايند
 • كساني كه دچار تجمع بلغم متعفن در معده هستند و به دنبال آن احساس سنگيني معده، غثيان و عدم تشنگي دارند و همچنين بوي بد دهان ايشان با مصرف غذا و شستن دهان برطرف نمي گردد، از مصرف ماءالعسل و مرباي زنجبيل سود خواهند برد. ماءالعسل معده را قوت بخشيده، اشتها را تنظيم كرده و به عملكرد دستگاه گوارشي ياري مي رساند و رطوبت هاي معده را مي زدايد. بعلاوه اين نوشيدني، اخلاط نامناسب اطراف كليه ها و رطوبات شش ها را نيز به آساني برطرف خواهد كرد.
 1. معده بايد از اخلاط نامناسب پاكسازي شود.
 2. اگر علت بوي بد دهان به تشخيص پزشك رطوبات و مواد فاسد ريخته شده از دماغ (مغز) است، بايد طبق صلاحديد پزشك با داروهايي مثل ايارج فيقرا براي پاكسازي دماغ اقدام نمود. همچنين از خوردن غذاهاي ترش و نفاخ پرهيز كرد، و نيز مصرف موادي از قبيل مويز و بادام و مرباهايي مثل مرباي آمله و هليله جهت تقويت مغز بايد مد نظر قرار گيرد
 3. اگرعلت بوي بد دهان، بيماريها و عفونت هاي ريوي باشد، بايد اقدام درماني مقتضي صورت گيرد.

علاوه بر توجه به موارد ذكر شده، رعايت اين موارد نيز توصيه مي شود:

 • گلنار 20 گرم، مازو 20گرم ، كندر 15 گرم، فوفل 15گرم، سماق 30گرم و تخم گشنيز 5گرم، همه را نرم كوبيده ، مسواك را تر نموده و به پودر آغشته نمايد و مسواك كند.
 • 1- همچنین بايد از غذاهاي چرب و آبكي و سنگين و خميري مثل آش رشته، ماكاروني و قارچ و تريدها بپرهيزند. اين افراد از مصرف گل قند و كرفس سود خواهند برد.
 • 2- يكي از غذاهاي مفيد در اين افراد گوشت كبك يا دراج يا تيهو است كه با نخود و زيره و شويد و دارچين و زعفران و ميخك پخته شود.