• کنترل قند خون(مناسب برای افراد دیابتی)
  • دارای ارزش غذایی بالا( مناسب تقویت قوای بدن)
  • بهبود عملکرد دستگاه گوارش
  • کاهش کلسترول خون(LDL_CH)
  • دفع سنگ کلیه و سنگ صفرا